اهداف كانون هماهنگي لوازم خانگي انرژي بر

 

 •     نظام‌مندی و گسترش همکاری‌های دانشگاه و صنعت لوازم خانگی انرژی‌بر .
 •     استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته.
 •     تکمیل چرخه نوآوری و طراحی در صنعت لوازم خانگی انرژی‌بر. 
 •     ایجاد هماهنگی بین نهادهای علمی، فن‌آوری و واحدهای صنعتی.
 •     بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش کارآیی و راندمان وسایل خانگی انرژی‌بر.
 •    ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر دانش فنی در واحدهای صنعتی .
 •    افزایش بهره‌وری فرآیندهای تولید.
 •   جهت‌گیری و تبدیل این صنعت به یکی از اولویت‌های صنعتی کشور و یکی از محورهای مزیت رقابتی.
 •   نهادینه کردن تفکر و مدیریت علمی در واحدهای صنعتی.
 •  ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق گسترش تولید صادرات‌گرا.
 •  نهادینه کردن تحقیقات بنیادی و کاربردی.